Mestzeefresultaten

VABI beschikt momenteel over meer dan 15 mestzeven die ingezet worden bij huidig 7TL en oud-7TL. We werken ons letterlijk en figuurlijk dieper in in de “mest”. De resultaten zijn bemoedigend, of zelfs spectaculair! Onderstaand zie je de resultaten van de huidige leerlingen die regelmatig de mestzeef moeten gebruiken. En wat zie je? Een dalende trend. We begonnen zij zo’n 25 à 30% bij begin van gebruik mestzeef, en eind april zitten we zelfs rond de 20%, en dit kan niet veel beter. Dit betekent dat de voeding efficiënter wordt omgezet in melk, en dit zou het resultaat moeten zijn van betere opvolging voeding bij het melkvee. Goed bezig beste leerlingen van 7TL!