Programma 7TL melkvee

De opleiding melkvee is een 7e TSO (Se-n-Se) en kan als volgt samengevat worden:

 • meer dan 40 bedrijfsbezoeken, vakbeurzen, … in binnen- en buitenland
 • diverse sprekers over selectie, voeding, stallenbouw, …
 • stages in binnen- en buitenland (1,5 dag op weekbasis)
 • praktijk: KI, klauwverzorging, koesignalen
 • boekhouding en economische kengetallen
 • management van het melkveebedrijf staat centraal, met grote aandacht voor voeding
 • 2,5 dagen les/bezoeken/praktijk per week
 • samenwerking met Inagro en Young Dairy Farmer Club

Een Se-n-Se betekent één jaar Secundair na Secundair. In de volksmond noemen we het een 7e TSO.

De opleiding 7TSO melkvee is een specialisatiejaar voortbouwend op een goede basis landbouw. Vandaar kan je niet zomaar instromen zonder voorafgaand een landbouwopleiding gevolgd te hebben.

Wie wordt dus toegelaten tot het 7e TSO melkvee?

 • leerlingen die 6TSO of 7BSO landbouw succesvol beëindigd hebben
 • studenten die bachelor landbouw, agro, ... gevolgd hebben (of ten dele) *
 • indien je B-cursus volledig gevolgd hebt, inclusief specialisatie rundvee *

* in deze gevallen moet er ook altijd een toelatingsklassenraad volgen

7TL melkvee is een sterke aanrader voor iedereen die later melkveehouder wil worden. Wil je later een melkveebedrijf uitbaten, dan is 7TL melkvee volgen een goede voorbereiding hier op. Je ziet geen pakken theorie meer, maar je past alles toe in de praktijk. Je moet open staan om metingen uit te voeren en in functie daarvan kleine aanpassingen te doen stap voor stap op je bedrijf.

 • melkvee: 9 u/week
 • stage melkvee: 15 dagen
 • buitenlandse stage: 20 dagen
 • andere stages: 10 dagen
 • praktijk melkvee: 2u/week
 • communicatie: 2u/week
 • Frans: 1u/week
 • Engels: 1u/week
 • teelten: 2u/week
 • bedrijfsadministratie: 2u/week

De opleiding 7TSO melkvee is uniek in Vlaanderen. Binnen het klassieke onderwijs (hoger en middelbaar) is het de enige gespecialiseerde melkveeopleiding in Vlaanderen.

De kostprijs van de opleiding is vrij beperkt wat studiekosten zelf betreft. Wat wel vereist is is meetmateriaal (bv. biestmeter), maar dit zijn zaken die na de opleiding ook dienst doen op het melkveebedrijf. De opleiding vereist verder nog een eigen laptop (mag een eenvoudige laptop zijn).

De voornaamste kosten zijn studiereizen. Deze kosten zijn afhankelijk van het aantal studiereizen die gemaakt worden. Dit zijn doorgaans 2 studiereizen in onze buurlanden. Zo doen we standaard de internationale veeteeltbeurs Eurotier in Hannover of Space in Rennes.

7TL gaat ook elk jaar op buitenlandse stage, maar die stage is kostenloos dankzij subsidies van Erasmus.

Cursusmateriaal, studiereizen en meetmaterialen meegerekend kost de opleiding tussen de 750-1000 euro (via schoolfactuur), maar wordt ruimschoots gecompenseerd door subsidies van de buitenlandse stage die ervoor zorgt dat opleiding kostenneutraal is.

De inschrijvingen starten in het begin van het 3e trimester voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Als je op de hoogte wil zijn van de datum, laat dan je gegevens na via volgend formulier: Aanmelden voor 7TL melkvee 2021-2022 geopend